GDPR

Privacy verklaring


Algemeen


Bij handbalclub Dendermonde gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar hebt u een goed gevoel bij en wij ook. Als lid, supporter, sympathisant of deelnemer aan onze evenementen, willen we u steeds op de hoogte houden van belangrijk HBCD-nieuws. Die band met u willen we blijven onderhouden. 


In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. HBCD houdt zich in alle gevallen aan de wetten die van toepassing zijn, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming, beter gekend als GDPR.

Leden van handbalclub Dendermonde zijn ook lid van de Vlaamse handbalvereneniging. U kan de privacyverklaring van de VHV terugvinden op handbal.be.


Waarvoor verwerkt HBCD uw gegevens:

  • deelname aan activiteiten ondersteund of georganiseerd door HBCD
  • versturen van nieuwsbrieven (mailchimp), emails en uitnodigingen


Welke gegevens bewaren wij

Afhankelijk van uw relatie met de club bewaren wij volgende gegevens om onze bovenstaande doelen te realiseren

  • Leden: Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail). Bij minderjarigen worden telefoonnummer en E-mail van beide ouders bewaard. Alle leden worden ingedeeld in categoriĆ«n volgens leeftijd of engagement.  
  • Niet leden:  Identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mail). 


De gegevens worden verwerkt door de clubsecretaris en enkele leden omwille van hun specifieke functie (beheer nieuwsbrief). 


Tijdens activiteiten in onze club worden regelmatig foto's genomen (ploegfoto, foto's tijdens wedstrijden of anderen evenementen). Mogelijk worden deze foto's gebruikt op deze website of in onze nieuwsbrief. Voor publicatie van foto's hebben we volgens de privacywetgeving de toestemming nodig. Wanneer u een foto ziet gepubliceerd en u wenst deze te verwijderen, kan u ons steeds een seintje geven. Verstrekking aan derden:

De aan HBCD bezorgde gegevens, kunnen wij  aan derden vertstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doelen hierboven beschreven:

  • ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe toepassingen op het vlak van IT (nieuwsbrief via mailchimp). Het is altijd mogelijk zich uit te schrijven via een link, onderaan de nieuwsbrief.
  • HBCD verstrekt geen gegevens aan derden in zaken promotie


Meer informatie en Klachten:

info@handbalclubdendermonde.be