Gedragscode - Fair play charter

Fair play charter


HBC Dendermonde vraagt aan elke speler, trainer, ouder en begeleider om de Fair Play Charter te respecteren, met name:


 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechters en de officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medemaats
 6. Respect voor alle collega-handballers
 7. Respect voor de supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.
 9. Douchen na sporten is echt belangrijk

Charter


Ben je speler, sportouder, supporter, trainer of sponsor van handbalclub Dendermonde, dan is dit een eer en deze brengt zijn verantwoordelijkheden mee. 

 

Ja, ik ben speler

voor de wedstrijd/training

 • Ik zet mijn fiets/auto op de daarvoor voorziene plaatsen.

 • Ik ben beleefd en begroet alle aanwezige spelers, tegenspelers, trainer, officials en scheidsrechters.
 • Ik stoor geen spelers van andere ploegen of andere sporters die zich ook in de sporthal bevinden.

 • Ik volg het huishoudelijk reglement van de sportdienst op.

voor en na de wedstrijd/training

 • Ik kleed me enkel om in de daarvoor voorziene kleedkamer.

 • Als de deur van mijn kleedkamer gesloten is, ga ik enkel binnen nadat ik geklop heb.

 • Ik ga enkel binnen in de kleedkamer die voor mij bedoeld is (jongens bij jongens, U8 bij U8…).

 •  Ik heb respect voor iedere persoon.

 •  Ik respecteer de wensen van andere personen.

 •  Ik stel geen gedrag waardoor andere personen gekwetst kunnen worden.

 •  Er worden geen foto’s of filmpjes gemaakt in de kleedkamer. Groepsfoto’s na of voor een wedstrijd kunnen gemaakt worden als én iedereen in de kleedkamer hiermee akkoord is én iedere aanwezige ook fatsoenlijk op de foto staat.

 •  Foto’s/filmpjes worden enkel online geplaatst of gedeeld met derden als iedereen die in het filmpje/op de foto staat daar zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

 • Foto’s/filmpjes moeten direct verwijderd worden indien iemand van de personen in het filmpje/op de foto, de voogd van iemand in het filmpje/op de foto of het bestuur van de club hier om vraagt.

 • Ik draag zorg voor het materiaal van mezelf en andere personen

tijdens de wedstrijd/training

 • Ik ga op een respectvolle manier om alle mensen die betrekking hebben met de wedstrijd. De eigen ploegspelers, spelers van de andere ploeg, tafelofficials, controleurs, terreinafgevaardigden, scheidsrechters, supporters, zaalwachter… Zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

 •  Ik luister naar de aanwijzingen van de trainer en probeer deze goed mogelijk op te volgen.

 •  Ik probeer nooit iemand moedwillig te kwetsen.

 • Zwaar onsportief gedrag stel ik zelf nooit en ik zal mijn ploegmakkers hier ook op aanspreken als zij dit wel doen.

 •  Ik doe steeds mijn best om er zo een goed mogelijke wedstrijd van te maken.

 • Ik draag zorg voor het materiaal en de accommodatie

na de wedstrijd/training

 • Ik ruim mee de zaal op.

 • Ik ga na de wedstrijd direct naar de kleedkamer om me te douchen en om te kleden.

 • Ik laat de kleedkamer proper achter.

 • Ik hou me aan de gedragsregels voor in de kleedkamer.

Ja, ik ben sportouder

voor de wedstrijd

 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
 • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
 • Ik zorg ervoor dat ik soms chauffeur van dienst ben om het team van mijn kind naar de uitwedstrijden te brengen.

tijdens de wedstrijd

 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstander.
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer

na de wedstrijd

 • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
 • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstander.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand.
 • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren.

Handbal is een teamsport in clubverband

 • Ik stimuleer mijn kind om belangstelling te hebben voor andere ploegen van HBCD.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich in de club te engageren op sportief en niet-sportief gebied. HBCD is namelijk een sportclub waar de term sociaal een belangrijke waarde is.
 • Als ouder weet ik dat HBCD veel inspanningen moeten leveren tijdens o.a. evenementen om de club financieel gezond te houden. Ik probeer steeds aanwezig te zijn of zelfs een handje toe te steken.


Ja, ik ben trainer


voor de wedstrijd

 • Ik toon belangstelling voor alle spelers van mijn ploeg.
 • Ik vraag alle spelers om ervoor te gaan, altijd hun best te doen, maar vooral plezier te maken.
 • Ik fok mijn spelers niet op, leg geen overdreven druk op hun schouders maar stimuleer hen wel al hun talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn spelers om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

tijdens de wedstrijd

 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn ploeg als de tegenstander.
 • Ik moedig mijn ploeg aan en maak hen niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan en geef de instructies.

na de wedstrijd

 • Als ik niet akkoord ga met de spelers of supporters, praat ik er met hem over.
 • Ik leer mijn ploeg om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstander.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn ploeg, niet enkel naar de score of eindstand.
 • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn ploeg wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren

Ja, ik ben partner 


Wij geloven in HBC Dendermonde, zijn spelers en zijn visie. Daarom steunen wij HBC Dendermonde, niet alleen met onze financiële bijdrage, maar ook met onze aanwezigheid en die van onze klanten. We hebben een rotsvast vertrouwen in deze sportclub. 

Waar we vooral ook in geloven is de waarde van het ‘hard werken’. Voor niets gaat de zon op. En je bereikt alleen resultaat als je ook bereid bent om er ten volle voor te gaan. Dat leeft binnen onze bedrijven en organisaties en dat is ook waar deze Club al jaren voor staat. Dat is wat wij graag op het veld willen zien.
Geen resultaat zonder doorzetting, geen vooruitgang zonder innovatie. Groepsgevoel boven individualisme, zweet en eer boven berusting en gemak. Vechten voor elke bal, die extra moeite, die extra kilometer, die extra doelkans…
HBC Dendermonde staat voor enthousiast handbal, voor niet opgeven en blijven gaan. Spelers zijn hier geen vedetten, maar sporters die het beste van zichzelf geven om een goed resultaat neer te zetten voor de ploeg.
Dat is het HBCD dat wij onvoorwaardelijk steunen, elke wedstrijd opnieuw.